Private Nirvana | Announcement

รับสมัครพนักงาน

บริษัท ไพรเวท เนอวานา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. Project Site  2  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
2. วิศวกรประจำโครงการ  2  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
 • เพศชาย
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. พนักงานจัดซื้อ  2  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Stock จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. พนักงานบัญชี  2  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ
5. พนักงานบริการหลังการขาย  2  ตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง
 • ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
6. สถาปนิกประจำโครงการ  2  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • เพศชาย
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ AOTO CAD
 • มีประสบการณ์ 2-4 ปี
 • มีประสบการณ์ ตาม site งาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. พนักงานขาย  3  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. พนักงานสโตร์  2  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Stock จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. โฟร์แมนประจำโครงการ  3  ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
10. พนักงานเขียนแบบ  2  ตำแหน่ง
 • มีความรู้ AUTO CAD
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัคร มาได้ที่

แผนกบุคคล บริษัท ไพรเวท เนอวานา จำกัด
เลขที่ 8 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: nipha@private-nirvana.com  
Website: www.private-nirvana.com
 

Clean ... Bright ... Quiet ... Private

"Private Nirvana"

 


TWIN HOUSE

Through

Contact Us

Private Nirvana Co., Ltd.

8 Soi Yothinpattana 11 Yake 7, Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240

Phone: +66 (0) 2538 4884
Sales Dept: +66 (0) 2538 3883

Mobile: +66 (0)8 1984 7554

Fax: +66 (0) 2538 4883

privatenirvana@private-nirvana.com

Website: www.private-nirvana.com